Pravidla


  •  platby na účet nebo v hotovosti
  •  po splatnosti děti, jejichž rodiče nezaplatili, nepokračují v kurzu
  •  permanentka – zvýhodněná platba oproti jednotlivým lekcím
  •  kurz děti – cenově zohledňuji maximálně dvě absence a to v platbě následujícího kurzu
  •  pro uplatnění náhrady se nahlaste lektorce
  •  pokud se některé dítě bude chovat tak, že hrubě narušuje průběh lekce, znemožňuje ostatním dětem se rozvíjet a cvičit a nereflektuje na domluvy, má lektorka právo vrátit jej do třídy paní učitelce (bez náhrady lekce)

 

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde